Fotokompozitní výplň („bílá plomba“)

Dle velikosti

  • 1 ploška 900,- Kč,
  • 2 plošky 1 300,- Kč,
  • 3 plošky 1 800,- Kč.

 

 

Endodontické ošetření – endometrie („léčení kanálků“)

  • 1 kanálek   500,- Kč,
  • 2 kanálky  1000,- Kč,
  • 3 kanálky  1500,- Kč.
  • reendodoncie („přeléčení kanálků“) od 900,- Kč

 

 

Na požádání pacienta za výpis ze zdravotní dokumentace účtujeme poplatek, taktéž při vydání potvrzení o pojistné události pro pojišťovnu a jiné administrativní výkony od 70,- Kč.