Je pro Vás návštěva zubního lékaře a ošetření chrupu stresující záležitostí?

Dovolte nám, abychom Vám nabídli zubní ošetření v tzv. řízené sedaci / analgosedaci. Jedná se o farmakologicky vyvolaný stav, při kterém jsou pocity strachu a stres zcela odstraněny, ošetřovaný pacient pospává v průběhu celého výkonu. Na průběh zubního ošetření si navíc nepamatuje. Tento stav lze navodit vysoce bezpečným preparátem. Stav je vnímán pacienty velmi příjemně a vždy je hodnocen značně pozitivně. S uvedenou metodou jsou již mnohaleté klinické zkušenosti.

Ošetření v analgosedaci provádíme u pacientů starších 10 let a ve spolupráci s anesteziologem MUDr. Lukášem Schwarzem.

Analgosedace (řecky an=bez, algos=bolest) je stav navozený kombinací analgetika se sedativem. Cílem je utlumit bolest, zklidnit pacienta a uvolnit svaly. Při analgosedaci nedochází k bezvědomí jako u celkové anestézie a pacient dýchá sám, proto analgosedace představuje mnohem menší zdravotní zátěž pro organismus, je u ní tedy mnohem menší riziko komplikací.

Pro koho je řízená sedace (analgosedace) vhodná?

Řízenou sedaci doporučujeme velmi úzkostným pacientům podstupujícím rozsáhlejší ambulantní výkon a těm, kdo běžný způsob ošetření špatně snáší, např. dětem. Analgosedace je také výhodná u klientů, kteří mají velký strach ze stomatologických výkonů.

Máte zájem o ošetření v analgosedaci?

Kontaktujte nás na tel. čísle 596363003 nebo na e-mailu: recepce@webedenti.com.