Zubní implantologie je nedílnou součástí moderní stomatologie, pomáhá nahradit z různých důvodů ztracené zuby a tím obnovit základní funkce chrupu jako je žvýkání, správná výslovnost, ale i krásu vašeho úsměvu. Implantáty nahrazují kořen zubu, vsazují se do kosti čelisti a na ně se připevňují korunky, můstky nebo snímací náhrady. Díky dentálním implantátům už není nutné mezery v zubním oblouku ošetřovat můstky a brousit na korunky zdravé zuby, lze jimi zajistit, aby zubní protézy se v ústech při jídle, mluvení a úsměvu nepohybovaly. Pevně sedící a esteticky vypadající zubní náhrady nesené implantáty vám pomohou získat sebedůvěru, o kterou vás nevyhovující protézy možná připravily.

JAK FUNGUJE ZUBNÍ IMPLANTÁT?

jedná se o váleček z čistého titanu, který je opatřen závitem, vypadá jako šroubek, povrch implantátu je speciálně ošetřen tak, aby se během fáze vhojování vytvořila pevná vazba mezi jeho povrchem a kostí čelisti. Zavádění implantátu probíhá v místním znecitlivění a je zcela bezbolestné, po 3-4 měsících je fáze vhojování ukončena a je možné implantát zatížit korunkou, můstkem nebo jinou formou zubní náhrady. Předpokladem úspěšné implantace a dlouhodobého fungování je výborná ústní hygiena a absence závažných chorob (těžká cukrovka, zhoubné onemocnění v orofacialní oblasti).

CO DĚLAT, KDYŽ KOST ČELISTI NENÍ DOSTATEČNĚ SILNÁ NA ZAVEDENÍ IMPLANTÁTU?

existuje celá řada způsobů úpravy kostní tkáně, kostní augmentace (zvětšení objemu kosti) s následným zavedením implantátů, nejedná se o nikterak nepříjemné nebo bolestivé výkony. Svou náročností se dají přirovnat k extrakci zubu.

Ošetření dentálními implantáty patří k nejosvědčenějším a nejvýhodnějším způsobům náhrady ztraceného zubu či zubů.  Implantáty jsou vlastně umělé zubní kořeny, které jsou chirurgickou cestou vpraveny do kosti horní nebo dolní čelisti. Vše samozřejmě BEZBOLESTNĚ, vždy s použitím moderních anestetik a tzv.sedativní premedikace. Zubní implantáty vypadají a fungují velmi podobně jako vlastní zuby.

Dnešní stomatologie dokáže nabídnout řešení Vašeho protetického defektu (stavu při ztrátě či vrozeném chybění) moderní metodou – implantátem.

Implantát je vlastně jakýsi umělý kořen, na který je možno zachytit vlastní protetickou náhradu. Operovat lze u člověka, který je celkově zdráv (netrpí nějakou celkovou chorobou) a který si udržuje perfektní hygienu dutiny ústní. Každý, kdo přistupuje k implantaci, si musí uvědomit, že o náhradu s implantátem si musí pečovat více, než u vlastních zubů. Vlastní operace se provádí v místním znecitlivění. Podle typu implantátu, který doporučíme k léčbě Vašeho protetického defektu, liší se další postup.

U implantátu jednodobého žiletkového následuje ihned zhotovení můstku. Tento žiletkový implantát je vhodný jako pilíř můstku, který je současně nesen i zuby. Druhým typem jsou moderní implantáty válcové, které se více podobají kořenům zubů. V naší praxi používáme nejčastěji špičkové švýcarské implantáty fy STRAUMANN, které zajišťují švýcarskou precisnost, celosvětový doživotní servis a navíc – díky speciálnímu povrchu – zkrácenou dobu oseointegrace (vhojení) na 6-8 týdnů, po které je možno implantát zatížit. Navíc zde odpadá druhá operační fáze. Tyto implantáty jsou vhodné k náhradě všech protetických defektů od jednotlivých zubů přes větší defekty až k celkovým náhradám. I když je pravda, že ne vždy se implantát ujme – určité riziko neúspěchu existuje a nelze jej předem odhadnout – je riziko neúspěchu relativně velice nízké (cca 2-3 %).