Nejčastějším důvodem k zahájení ortodontické léčby je požadavek na vylepšení úsměvu, zlepšení vzhledu zubů, také úpravu skusových poměrů.

Proč vlastně rovnat zuby?

Ortodoncie je přínosem i pro zdraví zubů, neboť srovnané zuby se snáze čistí a díky tomu hrozí méně zubních kazů. Při čištění křivých zubů je třeba vynaložit více úsilí a více času pro stejně kvalitní vyčištění. Jednoznačný je přínos ortodontické léčby na kousání potravy, kdy lidé s velkým předkusem, otevřeným skusem a dalšími vadami mohou mít bez léčby velké problémy. Nedokonalý skus může mít také za následek zvýšené obrušování a ulamování zubů. U dětí je někdy nutná spolupráce s logopedem, neboť pravidelné postavení zubů je důležité pro nácvik správné výslovnosti hlásek. Úprava postavení zubů je někdy nezbytná před zaváděním zubních implantátů. Vytváříme pro implantáty prostor mezi korunkami i kořeny zubů. Pohybem zubů také vytváříme dostatek kosti pro jejich zavedení. Rovnátka také využíváme před broušením na korunky a můstky, pro vytvoření optimálního postavení zubů před definitivní protetickou prací. Díky ortodontickým aparátům můžeme optimálně rozmístit zuby, aby byla výsledná protetická práce maximálně estetická a funkční.

Co je to ortodoncie?

Ortodoncie je obor zubního lékařství zaměřený na léčbu nepravidelného postavení zubů a čelistí. Pomocí ortodontických aparátů (rovnátka) můžete získat perfektní chrup, který umožní efektivní kousání potravy a zároveň Vám usnadní každodenní hygienu chrupu. Získáte krásný úsměv, který je branou do úspěšného života. Úsměv ovlivňuje vztahy nejen osobní, ale i profesní. Dodává sebedůvěru a pozitivní náhled na život.

V naší ordinaci se provádí ortodontická léčba aparáty snímacími, fixními či foliovými. Snímací aparáty (rovnátka, která si pacient sám nasazuje a snímá) slouží spíše k léčbě lehčích vad nebo k předléčení složitých ortodontických anomálií před nasazením fixního aparátu a to převážně v dětském věku. Snímací aparáty se dále používají po léčbě fixním aparátem k udržení dosaženého léčebného výsledku. Jedná se o tzv. retenční aparáty, retenční desky. Většinu ortodontických vad však léčíme pomocí aparátů fixních, to znamená, že zámky a kroužky jsou pevně fixovány k zubům nebo pomocí snímacích foliových aparátů (neviditelných rovnátek). Do naší ordinace přicházejí pacienti různého věku. U každého pacienta se postup a načasování začátku ortodontické léčby liší. Podle růstového období jedince se liší doba zahájení léčby, zároveň lze aplikovat odlišné způsoby terapie.

Přesná diagnostika je předpokladem kvalitní, správně navržené ortodontické léčby, jejíž součástí a nezbytným předpokladem je opakovaný rentgenový snímek. Zhotovuje se před léčbou, po jejím ukončení, podle potřeby i v průběhu léčebného postupu. Pro přesnou diagnostiku některých ortodontických anomálií je v některých situacích nutno provést i jiná doplňující vyšetření (jiné RTG projekce, dentální CT atd.)

Nabízíme také  téměř neviditelná snímatelná rovnátka Spark aligners, která jsou vyrobena na míru přímo na Vaše zuby.

invisalign

Bratr. Veverkových 2874/1, 733 01 Karviná - Hranice

Telefonní číslo

Telefonní číslo

+420 596 363 003

E-mail

E-mail

recepce@webedenti.com